• Suomeksi

   
   

TESTIT

Virkistys- tai tykypäivän ohjelmaan voidaan sisällyttää erilaisia suorityskykyä mittaavia testejä, kuten UKK-kävelytesti, polkupyöräergometritesti, lihaskuntotesti, toimiva-testi tai invalidiliiton selänsuoritustesti.

 

UKK-KÄVELYTESTI

UKK-instituutissa kehitetty UKK-kävelytesti mittaa terveyskunnon keskeistä osatekijää, kestävyyskuntoa eli hengitys- ja verenkiertoelimistön tehoa. Kävelytesti sopii lähes kaikille 20 - 65-vuotiaille, joilla ei ole ripeää kävelyä rajoittavaa sairautta tai vammaa tai sydämen sykkeeseen vaikuttavaa lääkitystä. UKK-kävelytesti sopii myös ylipainoisille. Erittäin hyväkuntoisille henkilöille UKK-kävelytesti on suuntaa antava.

Testissä kävellään kaksi kilometriä tasaisella alustalla mahdollisimman ripeästi. Testin tulos ilmaistaan kuntoindeksinä, jossa otetaan huomioon henkilön ikä, sukupuoli, pituus, paino, kävelyyn käytetty aika sekä sydämen syke kävelyn lopussa. Indeksin perusteella on laadittu viisiluokkainen kuntoluokitus, jossa testattavan testitulosta verrataan muiden samanikäisten kuntoon.

Henkilökohtainen testitulos, eli kuntoindeksi, kuntoiluohjeet ja liikuntasuositus annetaan jokaiselle testin jälkeen palautteiden yhteydessä palauteluennolla.

 

POLKUPYÖRÄERGOMETRITESTI

Polkupyöräergometritesti mittaa hengitys- ja verenkiertoelimistön kuntoa ja hapenottokykyä. Testi soveltuu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita omasta kunnostaan ja terveydestään.

Testisuorituksessa poljetaan testipyörällä 12 minuttia neljän minutin välein nousevalla kuormituksella 85 % syketasoon tai ikää vastaavasta tai aiemmin mitatusta maksisykkeestä. Kuormituksen aikana mitataan sykettä. Poljettava vastus määräytyy sykkeen mukaan.

Testin perusteella saadaan arvio maksimaalisesta hapenottokyvystä, jonka perusteella asiakkaalle laaditaan henkilökohtainen liikuntaohjelma.

Ohjeita testiin valmistautumiseen:

- Testiin tulevan tulee olla terve (14 kuumeetonta päivää)
- Riittävä yöuni edeltävänä yönä
- 24 h ennen testiä ei tule nauttia alkoholia
-Testipäivänä tulee välttää fyysistä rasitusta sekä raskasta ateriaa 3 - 5 tuntia ennen testiä
- Tuntia ennen testiä ei saa tupakoida tai nauttia kahvia, teetä tai virkistysaineita sisältäviä virvoitusjuomia (esim. Cola-juomat)
- Testattavalla tulee olla testiin sopivat varustus (esim. urheiluhousut, t-paita, urheilukengät)
 

 

LIHASKUNTOTESTI

Lihaskuntotesti suoritetaan yksilötestinä. Lihasten kuntoa määritetään neljlän eri liikkeen avulla, joilla testataan käsi-, jalka-, vatsa- ja selkälihasten suorituskykyä maksimitoistoina / 30 sekunttia saman ikäisten kuntoon suhteutettuna. Terveyskyselyn perusteella arvioidaan henkilön sopivuutta testiin. Testin palautetta annetaan sekä testin yhteydessä että palauteluennolla.

 

TOIMIVATESTI

Toimiva-testi rakentuu kuudesta osiosta, joiden avulla mitataan iäkkään henkilön edellytyksiä suoriutua päivittäisistä toiminnoista. Osiot ovat yhdellä jalalla seisominen, tuolilta ylösnousu, puristusvoima ja 10 metrin kävelynopeuden mittaus. Terveyskyselyn perusteella arvioidaan henkilön sopivuutta testiin. Testin palautetta annetaan testin yhteydessä ja palauteluennolla.

 

INVALIDISÄÄTIÖN TOIMIVATESTI

Invalidisäätiön selänsuoritustesti soveltuu alle 60-vuotiaille.

Varaa nyt
tilaa_uutiskirje.jpg